Home

Financieel-gezondheid-Hygieia

Advisering in de zorg

Hygieia Consultants BV is gespecialiseerd in de all-round advisering en ondersteuning van zorgprofessionals en/of zorgaanbieders zoals (para-) medici, maatschappen, vakgroepen, medische staven en zorginstellingen.

Naast advisering en ondersteuning van organisatorische, financiële, beleidsmatige en juridische processen bieden wij ook concrete ondersteuning, en assisteren met vraagstukken in relatie tot de Nederlandse Zorgautoriteit, fiscale aspecten (BTW, VPB) en bijvoorbeeld zorgverzekeraars (contracteren, geschillen). Actueel is de advisering en ondersteuning bij Corona vraagstukken.

Hygieia hanteert als bedrijfsfilosofie dat in gezondheidszorg de beroepsbeoefening door professionals een centrale positie inneemt en het uitgangspunt vormt voor de organisatie van de zorg. De organisatie heeft daarbij vooral als taak zo efficiënt en doelmatige vorm en inhoud te geven aan de werkplaatsfunctie ten behoeve van de professionals. Hygieia bekijkt daardoor elke situatie vanuit uw optiek als beroepsbeoefenaar. Hygieia onderhoudt goede relaties met koepelorganisaties, de overheid en zorgverzekeraars echter is een onafhankelijke zelfstandige organisatie.

De omgeving van de zorgverlening is tegenwoordig net zo complex en gevarieerd als onze samenleving. Daarbij is de omvang en gelijktijdig de maatschappelijke interesse voor de zorgverlening enorm toegenomen. Dit leidt tot ingewikkelde economische mechanismen, een regeltechnische overdaad en een (soms gevaarlijk) juridische doolhof met erg veel onnodige bureaucratie.

Hygieia kan u daarbij met raad en daad terzijde staan. Hygieia biedt op wens en op maat advies, begeleiding dan wel oplossingen. Bijna elke vorm en omvang van de door u gewenste dienstverlening is mogelijk. Daarbij wordt gewerkt via het concept van de geïntegreerde multidisciplinaire benadering. Dit betekent dat elk onderwerp getoetst wordt aan de relevante beleidsmatige, juridische, fiscaal – (bedrijfs)economische (finance) en organisatorische dimensies, al dan niet in samenhang bezien, ten behoeve van een zo breed en volledig mogelijke en accurate dienstverlening. In het concept past dat eenvoudig kan worden voorzien in elke door u gewenste verbreding of verdieping. Daarvoor is Hygieia met meerdere professionals werkzaam voor de zorg partnerships aangegaan. Daardoor kan de beste kennis bij elkaar worden gebracht.