Wet-en-regelgeving-gezondheid-Hygieia

Beantwoording Kamervragen fiscaliteit van de medisch specialist

Naar aanleiding van het persbericht ‘Ziekenhuizen en medisch specialisten kunnen coöperaties ontbinden‘ van Ceifer en Hygieia omtrent het behoud van de ondernemersstatus vanwege een beoordeling van de belastingdienst in Hoorn heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van VWS.

Inmiddels zijn deze vragen door de Minister beantwoord en bevestigt de eerdere lezing van Ceifer belastingadviseurs en Hygieia Consultants. De medisch specialist moet aan dezelfde criteria en ondernemersrisico’s voldoen zoals elke andere willekeurige ondernemer gelet op de wet en de jurisprudentie. Daarmee zijn verzwaarde criteria, zoals in november nog gesteld door het Ministerie van Financiën, van de baan en moet het ondernemerschap gewoon gewogen worden in het veel lichtere regiem van de jurisprudentie. Dit betekent nogal wat gelet op de eerder ingestoken substantiële verzwaring van de ondernemersrisico’s ten aanzien van personeel en investeringen. Verder geeft het Ministerie aan dat kan worden volstaan met een maatschap.

Overigens zijn coöperaties de verantwoordelijkheid van de organisaties zelf. Coöperaties zijn in ieder geval geen fiscale noodzaak. In de praktijk zijn er vele complicaties verbonden aan een coöperatie in het kader van VpB en IB en het verschuiven van de ondernemersfiscaliteit van de eigen medisch specialistische praktijk (IB of BV) naar de coöperatie waarmee er een fictieve dienstvetrekking ontstaat tussen de medishc specialist en de coöperatie. Dit zal zich juist kunnen voordoen naarmate de ondernemersrisico’s in een verzwaarde vorm bij het medisch specialistisch bedrijf (MSB, coöperatie maar ook BV) worden verlegd en gelegd.

Ceifer en Hygieia staan u graag bij in deze gecompliceerde materie vanuit onze ervaring en kritische houding. Voor meer informatie bel: mr. P.J. de Leede 0651128794