Modelovereenkomst DBA en de Belastingdienst

Modelovereenkomst DBA en de Belastingdienst

Recentelijk is in een Brabants ziekenhuis ter vervanging van de VAR een model overeenkomst van opdracht aangeboden. Het desbetreffende transparante MSB heeft voor deze extra optie gekozen om op voorhand meer zekerheid te krijgen over de zelfstandige IB ondernemersstatus gelet op de discussie over de ZZP-ers.

Vanuit de Belastingdienst is een uitgebreide reactie gekomen die voorwaarden stelt aan het MSB, de samenwerkingsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht. In dat laatste kader gaat het dan vooral om de vrije vervanging en waarneemconstructies (goedkeuring directies) en alle situaties die door de Belastingdienst worden aangemerkt als vallen de min of meer onder een gezagsrelatie.

Tot voor kort waren vooral de voorwaarden die de Belastingdienst zou vereisen vanuit een notitie van de landelijke werkgroep Verberkt bekent die zich bezighoud met het fiscale ondernemerschap van de medisch specialist. Dat richt zich dan ook op de vervanging maar ook de inzet van personeel en investeringen. Een materie waarover door Ceijfer en Hygieia uitvoerig met de Belastingdienst van gedachten wordt gewisseld waar de gehanteerde criteria als nogal dubieus en behoorlijk vaag kunnen worden gekwalificeerd. Daarom is de concrete brief van de Belastingdienst Eindhoven de eerste concrete insteek om te kunnen beoordelen of er sprake is van een modelovereenkomst DBA dan wel een echte ondernemersovereenkomst van opdracht die de ondernemersstatus in de ogen van de fiscus kan billijken. Inmiddels heeft Hygieia dergelijk maat modelovereenkomsten in ontwikkeling. Voor inlichtingen kunt u terecht op 06 511 28 794 (Peter).