dienstverlening-sportmedische-instelling

Stichting Dienstverlening Sportmedische instellingen (SDSI)

Hygieia consultants heeft de stichting SDSI opgericht om (met name) kleine sportmedische instellingen buiten de ziekenhuizen te kunnen faciliteren op het gebied van declareren en contracteren van DBC’s, exploitatie, bedrijfseconomische vormgeving, organisatie structuren, vergunningen e.d.

Op dit moment gaat de aandacht vooral uit naar het declareren van de DBC’s basiszorg die zijn gerealiseerd in de periode tot 1 april. Vanaf die datum kunnen deze DBC’s pas worden afgesloten.

Echter, om deze DBC’s te kunnen declareren dient de sportgeneeskundige instelling te beschikken over een geldige toelating (vergunning) vanuit het CIBG, een onderdeel van het Ministerie van VWS. Pas vanaf de datum van afgifte van de toelating worden veelal de declaraties door de verzekeraars geaccepteerd. Veel vergunningen zijn echter pas later dan 1 januari 2016 verleend.

Om die periode te overbruggen en de gerealiseerd DBC’s toch te kunnen declareren kunnen deze worden gedeclareerd met behulp van de SDSI. Deze stichting beschikt vanaf 1 januari 2016 over de benodigde vergunning.

De kosten van de SDSI infrastructuur en het declareren worden op basis van nacalculatie verdeeld over de deelnemende sportinstellingen (hoe meer participanten hoe lager de kosten) naar rato van de omvang van de producten en de tijd die er nodig is om feitelijke te declareren.

In principe kan men kiezen voor het incidenteel en uitsluitend voor de periode dat men nog niet is toegelaten gebruik te maken van de diensten van SDSI. U kunt ook structureel gebruik maken van de SDSI dienstverlening. Bijvoorbeeld voor het bepalen van uw kosten en verkoopprijzen en het (collectief) contracteren. SDSI functioneert dan als een soort zorgmakelaar.

Heeft u vragen dan kunt u ons bereiken onder 0651128794 (Peter) of 0651363975 (Tony) of via e-mail pdl@hyconsult.