Begeleiding bij overname en fusietrajecten

Medische professionals verkopen hun praktijk bij praktijkovername door een collega in de regel tegen een goodwill waarde die rond een jaaromzet ligt. Daarom wordt in praktijk die jaaromzet als norm gehanteerd. Maar dat is in lang niet alle gevallen terecht. Neemt bijvoorbeeld een zorginstelling de goodwill waarde over bij bijvoorbeeld een overgang naar het dienstverband dan moet worden uitgegaan van een compensatie van het verlies aan verdiencapaciteit over meerdere jaren. Dan ligt de goodwill waarde aanzienlijk hoger. Dit geldt ook voor de verkoop van een zorginstelling in het geheel. Daar komen echter nog meer factoren kijken zoals de mogelijke waarde van een pand, de potentiële adherentie, de aard en duur van afspraken met zorgverzekeraars, de overeengekomen tarieven enzv.

Een zorgprofessional is niet alleen betrokken bij zijn of haar patiëntzorg maar vaak ook emotioneel betrokken bij het wel en wee van de betreffende zorgorganisatie. Daarom is professionele begeleiding een absolute must. Niet alleen vanwege de inbreng van deskundigheden met betrekking tot onderwerpen die niet tot de expliciete kennis van de zorgprofessional behoren zoals de fiscaliteit, economische waarde bepaling e.d. maar juist ook om objectief alle vraagstukken te kunnen benaderen en beoordelen.