Integrale bekostiging business case

In deze business case wordt uitwerking gegeven aan de vormgeving van de samenwerking en de organisatiestructuur in de vorm van een gezamenlijk zorgondernemerschap met een daarop aangepast bedrijfsmodel. Verder wordt aandacht geschonken aan het onderwerp waar het allemaal primair om gaat en dat is een tarief (honorarium en kosten) structuur en een verdienmodel zoals dat oorspronkelijk is ontworpen voor de AMS. Deze gaat in principe uit van een voor elke medische specialist gelijk norminkomen en sluit zoveel mogelijk aan bij een bedrijfsmodel voor de kleine ondernemer en de fiscale voorwaarden in dat kader.

Tariefmodel Integrale bekostiging

Het tariefmodel is niet alleen belangrijk voor de vrij gevestigden. In principe geldt dit model ook voor de medisch specialisten in loondienst en behoudt haar noodzaak ook al zouden de vrij gevestigde medisch specialisten linksom of rechtsom in loondienst zouden geraken. Een tariefstructuur is sowieso noodzakelijk om de kosten en concurrentiepositie voor een onderneming te kunnen bepalen en zo in te kunnen spelen op marktwerking en kostenbeheersing.

Download business case Integrale bekostiging

Download de volledige business case , het tariefmodel en stappenplan via onderstaand formulier. De documenten ontvangt u automatisch op uw e-mailadres.

Uw naam*

Uw email*